Bắt cóc tinh tinh đòi tiền chuộc ở Congo

    Nhóm bắt cóc tinh tinh đe dọa rằng sẽ khiến những con vật bị thương nếu không nhận được tiền chuộc. Đây là một vụ việc "chưa từng có trên đời" ở đất nước Congo.

    26/09/2022 15:04