Đố mẹo: Khi nào 5 + 7 = 1

    Liệu với đầu óc nhanh nhạy cùng một chút "lươn lẹo", bạn có nghĩ ra được đáp án cho câu hỏi ngược đời này không?

    25/11/2022 09:45