Pha bida rùa 7 băng có 1-0-2

    Chàng trai đánh bi cái chạy lung tung khắp bàn, nhưng rồi vẫn trúng bi mục tiêu một cách khó tin.

    20/11/2023 10:31