Bánh mì Sài Gòn trở về Paris?

Bánh mì Sài Gòn trở về Paris?

Thằng ớt hiểm láu cá ôm đồ ra đi. Trước khi đi nó còn nói: 'Tao là gia vị, không thể sống chung với một thằng không cùng đẳng cấp như mày'.