Mối quan hệ hữu cơ giữa Gen Z và cà phê

    Mối quan hệ hữu cơ giữa Gen Z và cà phê

    Gen X, Gen Y gì thì cũng chỉ coi cà phê là thứ đồ uống đậm chất giải trí, nhưng với Gen Z thì khác, cà phê là năng lượng, là vitamin, là... chất kiềm chế cảm xúc...