Hãy sợ vợ theo cách của bạn

Hãy sợ vợ theo cách của bạn

Nghe nói sau Hội nghị tổng kết năm, Hội SOVO đã đổi tên thành “Hội không sợ gì hết trừ sợ vợ” và slogan mới của hội là “Hãy sợ vợ theo cách của bạn”.