Trấn Thành xin... tăng thù lao!

    Trấn Thành xin... tăng thù lao!

    Khi chứng kiến các tài năng nhí quá giỏi, Trấn Thành đã không kiềm được nên đã thưởng thêm cho các bé khi quay hình Siêu tài năng nhí mùa 2, tốn hơn 100 triệu.

    Sự tích phái Cổ Mộ

    Sự tích phái Cổ Mộ

    Kế bên phái của Long Nữ, có chàng trai tên là Doãn Chí Bình là đệ tử chân truyền của Toàn Chân giáo. Chàng đã quá ba mươi mà chưa có người yêu.