Sự tích cô chiêu cậu ấm

Sự tích cô chiêu cậu ấm

Con gái của ông bố "lắm chiêu" được bố giúp cho bay sang Anh du học, còn các cậu "được ấp ấm như ấp trứng" cũng được mẹ cho qua Mỹ tìm chữ.