Tâm thư gửi anh ăn trộm

Tâm thư gửi anh ăn trộm

Vâng thưa anh, dù em chẳng còn gì nữa để cho anh trộm. Nhưng mấy bữa nay cứ thấy anh lạng qua nhà em hoài, lòng em chua xót quá…