Nghĩa Cười…

    Nghĩa Cười…

    Những năm mình làm việc ở báo Tuổi Trẻ Cười với sếp Nghĩa, phòng TTC hầu như đúng nghĩa với chữ CƯỜI, bởi cả đám nhân viên tếu táo và một ông sếp kỳ đặc!

    Vĩnh biệt anh Hai Cù Nèo Lê Văn Nghĩa

    Vĩnh biệt anh Hai Cù Nèo Lê Văn Nghĩa

    Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa - người có thâm niên làm việc lâu nhất ở báo Tuổi Trẻ Cười trong cuộc đời làm nghề báo của mình - đã rời cõi tạm ở tuổi 68.