Sự tích về chị Hằng

Sự tích về chị Hằng

Ngày xửa ngày xưa khi NASA chưa phóng phi thuyền lên Mặt trăng, chị Hằng vốn dĩ rất xinh đẹp.