Chu Chỉ Chọt đi chích vắc xin

Chu Chỉ Chọt đi chích vắc xin

Nàng vận công điều hòa khí tiết. Chất dịch lỏng đang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, đúng là vắc xin quá bá đạo...