Tuyệt thế võ công 'nhất dương chỉ'

Tuyệt thế võ công 'nhất dương chỉ'

Vi diệu hơn 'nhất dương chỉ' còn là công cụ để họ Đoàn giàu nhanh, phất nhanh mà không phải vất vả đi buôn chổi đót hoặc chạy xe ôm để làm giàu.