Tinh thần hàng hiệu

    Hạnh phúc thật sự không nằm ở các món đồ hàng hiệu đắt tiền mà là ở tinh thần... Ơ, mà khoan đã...