JavaScript is off. Please enable to view full site.
Khi người ta yêu  (Nguyên tác: O. Henry)

Khi người ta yêu (Nguyên tác: O. Henry)

Người mua tranh của anh và cô học trò cùng vị đại tướng của em là hai sáng tác của cùng một nghệ thuật, dù người ta sẽ không gọi đó là hội họa hay âm nhạc

17/09/2019