Ơ kìa, Lý Nhã Kỳ lên show hẹn hò tìm bạn trai

    Đến chương trình với tư cách là Thanh Nhàn để đưa chính mình ra khỏi vùng an toàn và được sống đúng là mình. Lý Nhã Kỳ chia sẻ khi xác nhận mình là nữ chính 'Người ấy là ai'.

    11/08/2022 14:22