Sống ảo thời ô nhiễm

    Sống ảo thời ô nhiễm

    Hà Nội vào mùa cúc họa mi cùng lúc với chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao. Nên các bạn trẻ muốn sống ảo phải trang bị cho an toàn nhé

    Biếm Họa 12/11/2019