Biếm họa

Cuối năm 2020, ông già Noel bị… bắt cóc!

Cuối năm 2020, ông già Noel bị… bắt cóc!

Mùa lễ hội cuối năm 2020 này, tiếng cười “Hô Hô Hô” đã thành thương hiệu của ông già Noel trên khắp hành tinh bất ngờ bị chuyển thành “Hu Hu Hu” bởi tụi tụi Cô-Na, Cô-Vít

22/12/2020