Xăng tăng gần 1.000 đồng: Dĩ bất biến ứng vạn biến!

    Xăng tăng gần 1.000 đồng: Dĩ bất biến ứng vạn biến!

    Chiều nay, các loại xăng lại tiếp tục tăng gần 1.000 đồng đồng/lít. Như vậy, thời kỳ "giá xăng trong mơ" đang ngày càng rời xa chúng ta. Trong tương lai không xa, giá xăng sẽ trở về với sự "sang chảnh" vốn có của nó, lúc đó chỉ còn nước học tập tiền nhân "Lấy cái không thay đổi để đối phó với cái nhiều thay đổi"...

    Biếm Họa12/06/2020