Một vụ cầm nhầm ngoạn mục

  Một vụ cầm nhầm ngoạn mục

  Thứ mà cậu thấy trong túi cói của quý bà, chính là ngoại tệ. Chúng tôi có kiểm đếm trước khi trả lại. Số ngoại tệ ấy đủ để mua hết thóc gạo và mua hết trâu bò của cả thôn này đấy!

  Trạm Hoạt Hình 08/09/2019
  Thương anh phó phòng!

   Thương anh phó phòng!

   Trong không khí mát lạnh đó, anh Phó phòng của tui nhiều khả năng ảnh thấy cái này hay hay thì ảnh cầm lên ảnh nhìn, ảnh thấy cái kia lạ lạ thì ảnh đưa mắt ảnh dòm.

   Trạm Hoạt Hình 05/09/2019