JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Nhân viên y tế Trung Quốc sáng tạo vũ điệu rửa tay tập thể

Sau vũ điệu "Ghen Côvy" của Việt Nam, các nhân viên y tế Trung Quốc đã cho ra đời vũ điệu rửa tay tập thể cũng thú vị không kém.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật