Mất điểm 10 vì trả lời người sống trung thực là 'dối trên, lừa dưới'

Video

Đăng lúc 12:14 | 07-11-2020

Học sinh mất điểm 10 vì tay nhanh hơn não khi khoanh đáp án "Dối trên, lừa dưới" cho câu hỏi "biểu hiện của người sống trung thực là gì?".

CHUYÊN MỤC