Ngày xưa chỉ cần có điểm 9 là ba mẹ chở đi ăn kem rồi!

    Ngày xưa chỉ cần có điểm 9 là ba mẹ chở đi ăn kem rồi!

    Hồi xưa đi học, dù được điểm 9 hay 10 đều được bố mẹ thưởng cho đủ thứ, còn ngày nay, nhiều khi điểm 9 là thứ gì đó thật đáng sợ! Một trường chuyên tại Hà Nội tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 với điều kiện học sinh không được phép có quá 3 điểm 9 trong suốt 5 năm tiểu học.

    Truyện Tranh 25/06/2020