Ba cha con ngụy trang thành đám cỏ, bao rác khi ra khỏi nhà trong mùa dịch Covid-19

Video

Đăng lúc 13:25 | 30-03-2020

Ba cha con ngụy trang thành đám cỏ, bao rác để ra khỏi nhà khi nước Anh đang có lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19.

CHUYÊN MỤC