Dương Quá đi bái sư

  Dương Quá đi bái sư

  Dương Quá được các vị sứ giả hướng dẫn tận tình, chàng tới thẳng cửa đại điện. Xung quanh vắng tanh, chẳng có một bóng người...

  Đời Cười 24/05/2021
  Khi nỗi buồn tăng cấp số nhân

   Khi nỗi buồn tăng cấp số nhân

   Người đàn ông chuẩn bị món quà rất chu đáo nhưng khi mở cửa vào nhà thì hết món đồ này đến món đồ khác bị rơi xuống đất.

   Video 27/09/2022