Biếm họa

Trả lại quà... trên mức tình cảm

Đăng lúc 10:11 | 11/10/2022

Các loại quà tặng trên mức tình cảm, dù là quà trong sáng, trong suốt hay trong trắng gì cũng phải trả lại hết...

Trả lại quà... trên mức tình cảm - Ảnh 1.

Quà này không trả! - Tranh: Đức Thuận.

Trả lại quà... trên mức tình cảm - Ảnh 2.

Món quà... trong trắng - Tranh: NOP.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận