Biếm họa

Xin đừng tặng quà quan tham... gương mẫu

Đăng lúc 10:12 | 07/10/2022

Tuy tôi là quan tham nhưng không bao giờ "ăn tạp". Những thứ quà tặng "vớ va vớ vẩn" là tôi quyết không nhận.

Xin đừng tặng quà quan tham... gương mẫu - Ảnh 1.

Tranh biếm họa của Độc Hành.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận