Mưu hèn kế bẩn của Thủy Tinh

    Mưu hèn kế bẩn của Thủy Tinh

    Thủy Tinh rao tin giả: "Muốn giàu nuôi cá, muốn giàu chà bá phải ngăn sông làm thủy điện". Con người vốn tham lam, nghe thấy mùi tiền thì trở nên vô độ. Họ rủ rê nhau ngăn dòng chảy, làm các con sông ẩn mình chờ chết.

    Đời Cười 07/06/2020