Video

Pha đánh bida không có trong sách giáo khoa (P10)

Video

Đăng lúc 20:23 26-11-2021

Sau pha giấu bi cực khó của đối thủ, phù thủy bida lỗ Efren Reyes vẫn đưa được bi số 9 xuống lỗ 10 khiến tất cả phải khâm phục.

CHUYÊN MỤC