Cao thủ đánh bida bằng tâm thức

  Cao thủ đánh bida bằng tâm thức

  Chàng trai đầu trần đứng dưới đường, tưởng tượng bàn bida trước mặt rồi liên tục tung những đường cơ trong tâm thức với các tư thế rất chuyên nghiệp.

  Video 09/09/2023
  Cú đánh bida may mắn có 1-0-2

   Cú đánh bida may mắn có 1-0-2

   Chàng trai tính đánh viên bi số 14 vào lỗ 10 nhưng cú đánh lực mạnh khiến viên bi bay lên kệ bàn rồi lăn vào lỗ góc một cách khó tin.

   Video 27/08/2022