Kiểm tra 'thăng bằng cứng' cho các cụ

    Kiểm tra 'thăng bằng cứng' cho các cụ

    Người già dễ té mà đã té thì lắm thứ “đổ nhào” theo, đủ trần ai từ chấn thương sọ não đến gãy xương đùi. Ngoài trơn trợt, va vấp, thì vận hành kém của hệ thống thăng bằng cũng là thủ phạm đáng kể đẩy ngã các cụ.

    Sức Khỏe 20/09/2020