Những tòa lâu đài ở... Châu Phi: Hình ảnh cuối trước khi người nô lệ tha hương là những... nhà giam

    Những tòa lâu đài ở... Châu Phi: Hình ảnh cuối trước khi người nô lệ tha hương là những... nhà giam

    Nhắc tới những tòa lâu đài, trong hình dung của chúng ta thường mặc định nghĩ về Châu Âu, hay Châu Á, và thường gắn liền với thời kỳ phong kiến – hãy thành thật đi, Kim Tự Tháp ở Châu Phi không phải tòa tháp nguy nga dành cho… người sống. Thế nhưng trên thực tế, Châu Phi vẫn có rất nhiều tòa lâu đài, với những lịch sử và câu chuyện rất riêng.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 18/12/2019