Big family boy: Anh không muốn làm việc nhà

    Big family boy: Anh không muốn làm việc nhà

    Anh Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ: "Bài hát này tôi muốn gửi tặng đến các anh em đã có gia đình, đã có tình yêu và đang vất vả chật vật vì vừa phải làm việc nhà, vừa phải ra ngoài xã hội kiếm tiền nuôi gia đình".

    Video 01/09/2020