Hói đầu có di truyền không?

    Hói đầu có di truyền không?

    Tôi đang bị rụng tóc, lăm le tiến tới hói đầu. Người ta nói hói do di truyền, nhưng bố tôi lại không hề bị hói? Câu hỏi này là sự hoang mang của rất nhiều quý ông.

    Sức Khỏe 06/12/2020