Khi gan thành kho chứa...mỡ!

    Khi gan thành kho chứa...mỡ!

    Rất nhiều bà con ta lâu lâu buồn buồn đi kiểm tra "chơi" coi bộ đồ lòng làm ăn ra sao thì tá hoả tam tinh vì khi "siêu" xong thì "đổ" ra cả rổ bệnh, trong đó nhiều nhất là gan nhiễm mỡ.

    Lẩu thập cẩm 24/08/2019