Video

Du khách năn nỉ đười ươi trả điện thoại

Video

Đăng lúc 10:10 05-07-2022

"Tui cho đồ ăn nè! Trả điện thoại lại cho tui đi, năn nỉ mà", du khách said.

CHUYÊN MỤC