Những chú khỉ tính nóng như kem

    Những chú khỉ tính nóng như kem

    "Chú khỉ nổi quạu khi du khách cho ăn kiểu bố thí" hay "chú khỉ bực bội vì du khách cho ăn kiểu đùa nhây"... là một trong những tình huống khiến nhiều người xem phì cười.

    Video 20/05/2022