Video

Có những thằng bạn thân....

Video

Đăng lúc 14:00 05-04-2020

Trên đời, đôi khi gặp hoàn cảnh này nọ, chưa chắc đã buồn, buồn nhất là khi bạn có những thằng bạn thân luôn tìm cách chia sẻ... kiểu cà chớn!

CHUYÊN MỤC