Mua nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo

    Mua nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo

    Mua căn hộ tại một số dự án nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo, nhưng đó là đối với người đi xe tiền tỉ và có "quan hệ" tốt. Còn người có nhu cầu thực sự thì cứ xếp hàng phía sau

    Biếm Họa 22/04/2021