Ngôi sao thời trang mạng là ai?

    Ngôi sao thời trang mạng là ai?

    Không thực sự tham gia vào ngành công nghiệp thời trang, ngôi sao thời trang mạng có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Họ thường được nhắc đến với cụm từ 'fit pic'.

    Zới Trẻ23/02/2021