JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tôi có thể giúp gì cho ông?

Tôi có thể giúp gì cho ông?

Bác sĩ tâm lý hỏi một người tới khám bệnh:-Ông bị gì vậy?-Tôi bị căng thẳng thần kinh cả tháng nay...

12/10/2019