1-5 trong vũ trụ của Corona

  1-5 trong vũ trụ của Corona

  Dịch Covid-19 khiến mọi tầng lớp lao động đều bị ảnh hưởng nặng nề. Từ những nhân viên ổn định đến dân lao động tự do, việc làm bây giờ quý như vàng.

  Biếm Họa01/05/2021
  Ăn xin kiểu thằn lằn

   Ăn xin kiểu thằn lằn

   Chuyện đóng giả người khuyết tật để ăn xin gây bức xúc cho những người lỡ đặt lòng trắc ẩn vào nhầm kẻ lừa đảo.

   Biếm Họa12/01/2021
   Nghệ thuật bán hàng

    Nghệ thuật bán hàng

    "Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.

    Video03/07/2022