'Người tối cổ' và cây ATM

    'Người tối cổ' và cây ATM

    Thực ra đây không phải là người tối cổ mà chính là tôi sau cả tháng giãn cách. Tuy vậy tôi cũng chẳng để ý đến ngoại hình, quan trọng là cây ATM kia nhận xét gì về tôi.

    Biếm Họa 04/08/2021