Video

Đăng lúc 11:18 | 16-04-2020

Mỗi người chơi có 3 ly giấy. Người chơi sẽ dùng tay chồng ly giấy vào ly nhựa, ai hoàn thành trước sẽ là người chiến thắng.

CHUYÊN MỤC