Lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau

Video

Đăng lúc 05:34 | 08-05-2021

Hai anh em bắt chước trên mạng biểu diễn tung người trên không và hậu quả người anh 'thốn tận rốn'.

CHUYÊN MỤC