Khó đỡ với pha giải cứu chú cừu thích 'khám phá lòng đất'

Video

Đăng lúc 09:38 | 22-04-2021

"Tao đang khám phá lòng đất, không cần cứu đâu!", cừu said.

CHUYÊN MỤC