Khi bạn đi thi nhìn trộm bài của người khác

Video

Đăng lúc 08:56 | 28-01-2022

"Làm bài kiểu gì mà sai hoài vậy?", nam sinh said.

CHUYÊN MỤC