'Hoàng thượng' béo lấy thịt đè đồng loại

Video

Đăng lúc 06:45 | 30-06-2021

"Tên méo kia, hãy xem tuyệt kỹ lấy thịt đè người của ta đây!", hoàng thượng said.

CHUYÊN MỤC