Gà trống tìm cách giải cứu bạn đời bị chủ bắt thịt

Video

Đăng lúc 19:48 | 29-08-2021

Thấy bạn đời bị chủ bắt nhốt, chú gà trống tìm đủ cách để cứu và cuối cùng cũng thành công.

CHUYÊN MỤC