Gà trống đánh diều hâu để cứu bạn đời

Video

Đăng lúc 10:10 | 08-02-2022

"Hên quá! May là bay ra được khỏi chuồng chứ không là 'xin vĩnh biệt' với nó", diều hâu said.

CHUYÊN MỤC