Video

Đăng lúc 10:00 | 19-08-2021

Người đàn ông trổ tài bốc đuôi xe đạp, nhưng vì phanh trước quá ăn nên dẫn tới ngã sấp mặt.

CHUYÊN MỤC