Chú mèo đến giải hòa khi thấy đồng loại đánh nhau

Video

Đăng lúc 07:01 | 28-03-2022

"Sứ giả hòa bình, trưởng ban giải hòa đây rồi!", một người dùng hài hước bình luận khi xem video.

CHUYÊN MỤC