Chú kanguru đi không nhìn đường ngã lộn xuống kênh

Video

Đăng lúc 07:30 | 30-06-2021

'Chắc nó đang suy nghĩ về số nợ Euro nên vậy á', một người dùng hài hước khi xem video.

CHUYÊN MỤC