JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Chạy ra đón chủ, chó hú hồn bỏ chạy vì chủ say rượu ngã xe

Thấy chủ về đến cổng, hai con chó mừng rỡ đi ra rồi bất ngờ bỏ chạy tán loạn khi chủ say rượu, dựng xe máy ngã sõng soài xuống sân.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật