Chạy ra đón chủ, chó hú hồn bỏ chạy vì chủ say rượu ngã xe

Video

Đăng lúc 05:03 | 14-05-2020

Thấy chủ về đến cổng, hai con chó mừng rỡ đi ra rồi bất ngờ bỏ chạy tán loạn khi chủ say rượu, dựng xe máy ngã sõng soài xuống sân.

CHUYÊN MỤC