14 ngày cách ly TOANG trong 1 giờ

Video

Đăng lúc 15:11 | 08-04-2020

"Đêm 30 chưa phải là tết", đêm thứ 13 của hai tuần cách ly cũng chưa bao giờ là giấy chứng nhận an toàn cho bạn, nếu bạn làm như những người trong clip này!

CHUYÊN MỤC