14 ngày cách ly TOANG trong 1 giờ

    14 ngày cách ly TOANG trong 1 giờ

    "Đêm 30 chưa phải là tết", đêm thứ 13 của hai tuần cách ly cũng chưa bao giờ là giấy chứng nhận an toàn cho bạn, nếu bạn làm như những người trong clip này!

    Video 08/04/2020