Hồi hộp... về quê ăn Tết

  Hồi hộp... về quê ăn Tết

  Người lao động xa quê hồi hộp trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết.

  Biếm Họa 19/01/2022
  Từ Thức du tiên

   Từ Thức du tiên

   Chàng trở lại chốn xưa. Từ Thức không ngờ ở non tiên 1 tháng bằng ở trần gian 1 năm. Vậy là chàng bỏ nhà đi biệt mấy năm rồi.

   Trạm Hoạt Hình 19/08/2021