Phiêu diêu đi ông Đồ Bì ơi!

    Phiêu diêu đi ông Đồ Bì ơi!

    Chiều hôm qua sang nhà thăm ông, thấy ông còn tỉnh. Gần nửa đêm thì hay tin ông ra đi. Chạy qua nhà, ông nằm đó, bình thản như như bài nhạc ông viết “Trở về gửi lại ngàn sau/ Niềm vinh dự đã đi qua kiếp người rộng lớn”.

    Trạm Hoạt Hình 07/05/2020