Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

  Cao thủ võ lâm là ai khi đi học?

  Cỡ như Vương Ngữ Yên xứng đáng nhận nhiệm vụ "lớp phó học tập", vì nàng tinh thông văn- sử- địa, giỏi toán - lý - hóa... bất cứ câu hỏi gì cũng không làm khó được nàng.

  Đời Cười 03/06/2020
  Phiêu diêu đi ông Đồ Bì ơi!

   Phiêu diêu đi ông Đồ Bì ơi!

   Chiều hôm qua sang nhà thăm ông, thấy ông còn tỉnh. Gần nửa đêm thì hay tin ông ra đi. Chạy qua nhà, ông nằm đó, bình thản như như bài nhạc ông viết “Trở về gửi lại ngàn sau/ Niềm vinh dự đã đi qua kiếp người rộng lớn”.

   Đời Cười 07/05/2020