Thực phẩm kỵ nhau, có không?

    Thực phẩm kỵ nhau, có không?

    Thời gian gần đây, nhiều người thường chia sẻ cho nhau những thông tin về món ăn, nguyên liệu thực phẩm, trái cây… kỵ nhau, nếu vô tình dùng chung có thể… ngủm củ tỏi!

    Sức Khỏe 31/10/2020